Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację:
„Młodociani  pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii”.
 https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/04/M%C5%81ODOCIANI.ZRP_.III_.pdf

 W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.
    Organizacja kształcenia w szkołach – zmiany w organizacji  kształcenia zawodowego.
    Dofinansowanie przysługuje także  za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku  świadczenia pracy.
    Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
    Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy  okresie ograniczenia  funkcjonalności szkół.
    Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.
    Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia p.racy
    Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *