Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Szanowni Państwo Izba Rzemieślnicza w Opolu ogłasza nabór na członka – eksperta zewnętrznego KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO I PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu “TWÓJ BIZNES -TWOJA PRACA” Działanie 7.3  Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 realizowanego przez Miasto Opole/Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Nabór odbywa się na drodze rozeznania rynku.

– Pełna treść ogłoszenia
– Formularz ofertowy dla kandydata na członka KOW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *