Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Izba
Rzemieślnicza w Opolu
wraz
z
Opolskim Centrum Rozwoju
Gospodarki
oraz Partnerem z
Niemiec, tj.
Mittel- und
Osteuropazentrum
z terenu
Nadrenii – Palatynatu, wspólnie realizują promocyjny projekt
ponadnarodowy pod nazwą
Centra
Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w
województwie opolskim”
.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2.
„Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie
opolskim.
Celem
projektu jest zaadoptowanie dobrych praktyk realizowanych już z
powodzeniem
na obszarze Niemiec na teren województwa opolskiego.
Przedmiotowe inicjatywy
to rozwiązania dotyczące pośrednictwa
w procesie kojarzenia i przejmowania firm
o ugruntowanej pozycji
znajdującej się w fazie schyłkowej (m.in. ze względu na wiek
przedsiębiorcy i brak kontynuatora) do nowo powstałych i
powstających przedsiębiorstw
o pokrewnym profilu, a także
kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
W
ramach realizacji projektu niezbędne jest wyselekcjonowanie 25
specjalistów z opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, którzy będą
uczestniczyli w adaptacji dobrej praktyki
oraz prowadzili
spotkania informacyjne.
Zadania
specjalisty:
 1. Uczestnictwo
  w dwóch pięciodniowych wizytach studyjnych do Nadrenii –
  Palatynatu oraz dwudniowych warsztatach w Opolu (16 godzin), podczas
  których grupa specjalistów zapozna się z dobrymi praktykami.
 2. Opracowanie
  materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie od 2 do 4 spotkań
  informacyjnych w gminach/miastach powiatowych województwa
  opolskiego,
  podczas których specjaliści zapoznają
  uczestników (osoby pozostające bez zatrudnienia) z funkcjonującymi
  na terenie Niemiec inicjatywami wspierającymi zakładanie i
  prowadzenie działalności gospodarczej i możliwości ich
  zaadoptowania na terenie województwa opolskiego.
Kto
może zostać specjalistą?
Warunki
koniecznie:
Osoby
zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w charakterze
specjalisty proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
życiorysu, oświadczenia o spełnieniu wymogów zawartych w
ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji
uczestnictwa w projekcie.
Wymagane
dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w
siedzibie OCRG lub pocztą na adres:
Opolskie
Centrum Rozwoju Gospodarki
45-716
Opole ul. Spychalskiego 1a
III
piętro- sekretariat
z
dopiskiem : „Centra Startowe – rekrutacja Specjalistów”
Zgłoszenia
przyjmowane są do dnia
05
listopada 2012r.
Szczegółowe
informacje wraz ze wzorami dokumentów można znaleźć na stronie
OCRG: www.ocrg.opolskie.pl na
BIP/Ogłoszenia
o Naborze
.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *