Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak podaje resort projekt ustawy został przygotowany w związku z koniecznością dokonania modyfikacji w stosunku do regulacji zasad podatkowego rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku. Wprowadzone zmiany mają złagodzić te regulacje. Projekt tej ustawy jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych. 

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12706

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *