Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
1 kwietnia 2014 r. rozpoczyna się nowy
rok składkowy, który będzie trwał do końca marca 2015 r. Nowa
stopa procentowa składki wypadkowej będzie miała zastosowanie do
składki wypadkowej już w maju, kiedy będą rozliczane należności
za kwiecień.
Stopę procentową składki na
ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa
od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego
roku kalendarzowego.
Sposób ustalenia stopy procentowej
składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od liczby ubezpieczonych
zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, wpisu do rejestru REGON
oraz złożenia informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata
kalendarzowe.
1. Płatnicy składek, którzy
zgłaszają do ubezpieczenia poniżej 10 ubezpieczonych lub nie
podlegali wpisowi do rejestru REGON.
W roku składkowym, który rozpoczął
się 1 kwietnia 2014 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie
wypadkowe dla płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia
poniżej 10 ubezpieczonych lub nie podlega wpisowi do rejestru
REGON, wynosi 1,93%.
Wynika to stąd, iż stopa procentowa
składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek
zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9
ubezpieczonych lub nie podlegającego wpisowi do rejestru REGON
wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok
składkowy dla grup działalności.
W roku składkowym trwającym od 1
kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. najwyższa stopa procentowa
składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności wynosi
3,86%. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla
omawianej grupy płatników wynosi więc 1,93%.
2. Płatnicy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co
najmniej 10 osób i za te lata złożyli dane na druku ZUS IWA.
Płatnicy, którzy w latach 2011, 2012
i 2013 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie
co najmniej dziesięć osób i za te lata złożyli dane o
wypadkowości na druku ZUS IWA, otrzymają obliczoną przez ZUS na
podstawie zawartych w ZUS IWA danych indywidualną wysokość
składki wypadkowej dla każdego takiego płatnika. ZUS przekaże te
informacje nie później niż do 22 kwietnia 2014 r.
3. Płatnicy, którzy zgłaszają do
ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale w okresie
ostatnich trzech lat nie składali ZUS IWA.
Płatników tych w roku składkowym
rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. będzie obowiązywała
stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe właściwa dla
grupy działalności, do której należą. Przynależność płatnika
do grupy działalności ustala się na podstawie jego rodzaju
przeważającej działalności zakodowanej według Polskiej
Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia
poprzedniego roku.
Źródło: www.dziennikustaw.pl,
stan z dnia 14 marca 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *