Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Dnia 1 lipca 2011 roku weszła w życie Ustawa o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców, przygotowana w Ministerstwie Gospodarki. Nowe regulacje uchylają m.in. przepisy nakazujące przedsiębiorcy przedstawianie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nadaniu numerów NIP i REGON.Dotychczas osoba, która chciała założyć własną firmę czy starała się o dodatek mieszkaniowy albo zasiłek, musiała wcześniej zdobyć wiele różnych urzędowych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z płaceniem podatków, niekaralności, wysokości dochodów. Teraz zgodnie z nowymi przepisami następuje ograniczanie barier w administracji. Urzędowe zaświadczenia zastąpią oświadczenia, co znacznie ograniczy czas załatwiania spraw urzędowych oraz zmniejszy wydatki przedsiębiorców.

Składanie oświadczeń będzie możliwe także tam, gdzie dziś obywatele mają obowiązek przedkładać zaświadczenia o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacjach uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy, dany organ będzie mógł je zweryfikować uzyskując informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS .
Dodatkowo od 1 lipca 2011 r. urzędy będą również respektować kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie odpisów aktu stanu cywilnego.
Wprowadzone zmiany mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i kontakty obywateli z administracją publiczną.

Więcej informacji na stronach internetowych:
http://www.mg.gov.pl/node/13871
http://www.rp.pl/artykul/681054-Ustawa-od-1-lipca-znosi-wiele-biurokratycznych-barier.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *