Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Od
1 czerwca wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z
wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.
Młodocianemu
w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w
stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie
z 12 maja 2014 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w
pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł. Jest ono wyższe o
71,99 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.,
które wynosiło 3823,32 zł.

 

Ustalane
na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie
więc od 1 czerwca 2014 r. wyższe i będzie wynosiło:
1)
w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 155,81 zł,
2)
w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 194,77 zł,
3)
w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 233,72 zł.
Wysokość
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1
czerwca do końca sierpnia 2014 r. będzie wynosiła:
1)
w pierwszym roku nauki:

ubezpieczenie emerytalne – 15,21 zł (zarówno płatnik, jak i
ubezpieczony),

ubezpieczenie rentowe – 10,13 zł (płatnik), 2,34 zł
(ubezpieczony),

ubezpieczenie chorobowe – 3,82 (ubezpieczony),
2)
w drugim roku nauki:

ubezpieczenie emerytalne – 19,01 zł (zarówno płatnik, jak i
ubezpieczony),

ubezpieczenie rentowe – 12,66 zł (płatnik), 2,92 zł
(ubezpieczony),

ubezpieczenie chorobowe – 4,77 (ubezpieczony),
3)
w trzecim roku nauki:

ubezpieczenie emerytalne – 22,81 zł (zarówno płatnik, jak i
ubezpieczony),

ubezpieczenie rentowe – 15,19 zł (płatnik), 3,51 zł
(ubezpieczony),

ubezpieczenie chorobowe – 5,73 (ubezpieczony).
Źródło:
www.stat.gov.pl,
stan z dnia 14 maja 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *