Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Punkt Konsultacyjny KSU Izby
Rzemieślniczej w Opolu informuje wszystkie osoby potencjalnie
zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich o możliwości składania wniosków w terminie
15-26 kwietnia br.

O pomoc z działania “Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw”
mogą ubiegać się osoby, które
nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają
na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące
mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób,
której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W
zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy
mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe
miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200
tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do
300 tys. zł wsparcia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rozlictwa dofinansuje do 50% poniesionych
kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem
nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez
upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze
względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką
pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma
punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w
rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w
powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do
utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na
wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania
pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co
najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i
gminie o małych dochodach podatkowych.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod
poniższym linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsibiorstw.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *