Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Od stycznia zmieni się wysokość składek
odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne.
Dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru tych składek w 2014 r.
nie może być bowiem niższy niż 2247,60 zł.
Sejm przyjął ustawę budżetową, która zakłada,
że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynosi 3746 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania
składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność
gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne
(19,52% podstawy wymiaru) będzie więc wynosiła 438,73 zł. Składka
na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) – 179,81 zł, a
najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy
wymiaru) – 55,07 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia 2014 r. nie może przekraczać
250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, tj. 9365 zł. Od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru
składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie ulegała
zmianie co 3 miesiące. ale jest określona na cały rok.
Ponadto wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób
w całym 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa
niż 504 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2014 r.
będzie wynosiło 1680 zł).
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia
16 grudnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *