Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Opłaty za egzaminy należy uiszczać w kasie Izby Rzemieślniczej w Opolu lub na poniższy rachunek bankowy.
Santander Consumer Bank
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
Dane właściciela rachunku:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

W tytule przelewu prosimy podać za co dokonywana jest wpłata, imię i nazwisko ucznia oraz NIP firmy na którą ma zostać wystawiona faktura.
Przykład: Opłata za egzamin czeladniczy, Jan Kowalski, NIP 754-034-02-52

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w związku z wejściem od 1 maja 2019 roku rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych, przelew opłaty za egzamin czeladniczy/mistrzowski lub sprawdzający na konto Izby musi być bezzwłocznie poprzedzony złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Odwrotna kolejność tj. najpierw wpłata, a po pewnym czasie dostarczenie wniosku rodzić będzie niepotrzebne problemy. Dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do naszej prośby.


Stawki opłat za egzaminy w 2023r.:

egzamin mistrzowski – 1740,52 zł

egzamin czeladniczy – 870, 25 zł

egzamin sprawdzający – 310,80 zł

egzamin mistrzowski poprawkowy – 870, 26 zł

egzamin czeladniczy poprawkowy – 435,13 zł

egzamin sprawdzający poprawkowy – 155, 40 zł

Pismo z ZRP w sprawie pismo inf. o stawkach opłat w 2023.pdf

 Opłata za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu- 26 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *