Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną – trzynastą – edycję
konkursu “Opolska Marka” w ramach promocji potencjału gospodarczego
naszego regionu w kraju i poza jego granicami.
Celem Konkursu „Opolska Marka 2015″, jest wyłonienie wiodących
eksporterów, najlepszych przedsiębiorstw innowacyjnych i
rewitalizujących obiekty oraz produktów roku 2015, a także ich
promowanie na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto intencją konkursu
jest rozpowszechnianie informacji o potencjale produkcyjnym i usługowym,
innowacyjności i możliwościach eksportowych przedsiębiorstw województwa
opolskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: „Eksport”,
„Innowacje”, „Rewitalizacja”, „Produkt promujący region”, „Produkt”,
“CSR-Przedsiębiorstwo dla regionu”, “Przedsiębiorstwo społeczne” oraz
“Przedsiębiorstwo roku”, a jego laureaci zostaną wyróżnieni prestiżowym
symbolem promocyjnym “Opolskiej Marki”.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 12 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia)

osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
(V piętro, pokój nr 5)

lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

z dopiskiem „Konkurs Opolska Marka”

Poniżej również link do strony internetowej gdzie jest zakładka “Opolska Marka 2015” oraz informacje o konkursie:
 http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=15641

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *