Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W obwieszczeniu z dnia 17 grudnia 2013
r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) Marszałek Sejmu RP ogłosiła
jednolity tekst ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst
jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).
Zawarty w załączniku do
obwieszczenia tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) ustawą
z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz. U. Nr 225, poz. 1463); 2) ustawą
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. Nr 113, poz. 657); 3) ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887); 4) wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10
(Dz. U. poz. 622); 5) ustawą
z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747); 6)
ustawą
z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675); 7) ustawą
z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz. U. poz. 996) oraz zmiany wynikające z przepisów
ogłoszonych przed dniem 16 grudnia 2013 r.
Źródło:
www.dziennikustaw.gov.pl,
stan z dnia 4 lutego 2014 r.
Data publikacji: 4 lutego 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *