Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska rzemieślników i przedsiębiorców, a także pracowników młodocianych i osób bezrobotnych powołała Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosła, który to wpisany został 31 grudnia 1993 r. przez Kuratora Oświaty do ewidencji niepublicznych placówek prowadzących działalność oświatową w formach pozaszkolnych pod nr WKZ 4503134/93.

Zadaniem Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła jest organizowanie i prowadzenie:

a) kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami środowiska rzemieślniczego w formie następujących kursów i szkoleń:
– kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich kończące się egzaminem przed komisjami powołanymi przez Izbę
– kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących kończące się egzaminem przed komisją państwową przez Kuratorium Oswiaty
– szkolenia z zakresu ochrony środowiska, marketingu, przepisów podatkowych, celnych, systemów zarzadzania jakością, zamówień publicznych i innych
– szkolenia z zakresu księgowosci
– kursy BHP kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora kursu
– szkolenia z zakresu minimum sanitarnego
– inne, w tym specjalistyczne – zgodnie z zapotrzebowaniem

b) kursów i szkoleń:
– bezrobotnych,
– rozpoczynających działalność gospodarczą
– chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe dla pracowników administracyjno-biurowych
– dla pracowników fizycznych
– dla kadry zarządzającej firm i instytucji

c) kursów specjalistycznych z zakresu:
– obsługi wózków widłowych
– konserwacji wózków widłowych

Szczegółowych informacji udzielają:
Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – informacje na temat szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Tel. 077 454 31 73 w. 21
Fax: 077 454 31 73 w. 32

Agata Nowicka – informacje na temat pozostałych szkoleń i kursów

e-mail:agata.nowicka@izbarzem.opole.pl
Tel. 077 454-31-73 w. 22
Fax: 077 454-31-73 w. 32

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła

Tel. 077 454-31-73 w. 20
e-mail: grazyna.debicka@izbarzem.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *