Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Dnia 11 stycznia br. w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Składa się ona z trzydziestu członków, którzy reprezentują organizacje związkowe pracowników (12 osób), pracodawców (12), stronę samorządową (3) i rządową (3).
Kadencja Rady trwa cztery lata. Jej tworzenie zlecone zostało marszałkowi województwa. Rada ma być regionalną instytucją dialogu społecznego, która od tego roku zastąpiła Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, działającą przy wojewodzie opolskim. Przewodniczącym WRDS na pierwszy rok kadencji (przewodniczący będą się co 12 miesięcy zmieniać) został marszałek województwa, Andrzej Buła.

Izba Rzemieślnicza jako organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła posiada trzech przedstawicieli w tej Radzie.
Wręczając akty powołania nowym członkom WRDS, marszałek Andrzej Buła, mówił, iż chciałby, by Rada była miejscem, w którym dyskutowane są najważniejsze problemy regionu, nie tylko wtedy, gdy urosną do rangi konfliktu, ale przede wszystkim wówczas, gdy mogą wpływać na jego rozwój i trudnym problemom zapobiegać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *