Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
„Rzemiosło- to produkt wykonany ręcznie za pomocą dostępnych wszystkim elementów, połączonych jednak dzięki pewnemu artyzmowi: to coś niesztancowego. O tyle sztuka jest rzemiosłem, o ile rzemiosło jest sztuką”.
                                                          Piotr Kuncewicz

Motto to stanowiło myśl przewodnią uroczystości jubileuszowych piętnastolecia działalności  Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Gala jubileuszowa z tej okazji odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie 19 października 2018 r.

Uroczystość naszą obecnością uświetnili: Julian Golak Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Artur Kniejski Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Piotr Łyżwa Burmistrz Miasta Bielawa, Janusz Szpot Wójt Gminy Łagiewniki, Leszek Stróżyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy wraz z radnymi Jarosławem Florczakiem, Tomaszem Jazowskim i Krzysztofem Możejko, dyrektor MZPO Ewą Kowalik, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie z Kazimierzem Rachowieckim Starszym Cechu, Markiem Strzeleckim Podstarszym Cechu oraz członkami – Barbarą Buczek, Andrzejem Jaworskim
i Jakubem Błaszczykiem. Obecne również były: współzałożycielka Szkoły Danuta Obacz oraz obecna Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka. Wśród gości nie zabrakło Honorowych Członków Cechu i Przyjaciół Szkoły, przedstawicieli instytucji powiatowych  i miejskich, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracodawców, w tym mistrzów szkolących uczniów, pracowników Szkoły i Cechu,  nauczycieli obecnie pracujących i byłych oraz uczniów i absolwentów.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych na scenę i odśpiewaniu hymnu narodowego, okolicznościowe przemówienie wygłosiła  dyrektor szkoły Katarzyna Walczyk. W swoim wystąpieniu przedstawiła zarys  historii szkoły podkreślając fakt, że wartością nadrzędną szkoły zawodowej jest dbałość o wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą umieli łączyć trwałe wartości uniwersalne, wywodzące się z poszanowania tradycji cechowych i zawodowych, z umiejętnościami wynikającymi z nowoczesnych technik
i technologii. Absolwent współczesnej szkoły musi umieć łączyć umiejętności zawodowe z  kompetencjami personalnymi tak, aby jak najlepiej odnaleźć się na polskim i europejskim rynku pracy.
Po wystąpieniu dyrektor szkoły głos zabrał Julian Golak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Powiedział  o swoim przywiązaniu do naszej szkoły oraz podkreślił fakt długoletniej współpracy z nami. Następnie głos zabrała Alicja Kossowska pełniąca funkcję dyrektora  przez ostatnie dwa lata.  W  swoim wystąpieniu złożyła gratulacje wszystkim pracownikom szkoły i Cechu z okazji jubileuszu. Odwołała się do autorytetu Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, zdaniem którego  tworzenie historii to długotrwały proces ,w którym na każdym jego etapie uczestniczą ludzie i  poprzez każde działanie wpływają  na ostateczny kształt rzeczywistości, w tym rzeczywistości szkolnej. Warto korzystać ze zdobyczy poprzedników i na fundamentach przez nich wzniesionych rozwijać
i doskonalić ich dokonania. Życzyła również, aby w dalszym procesie współtworzenia  dobrego wizerunku szkoły i jej rozwoju udawało się osiągać jak najlepsze efekty.
Ceremoniał uroczystego pasowania szablą Jana Kilińskiego absolwentów szkoły na czeladnika i mistrza w różnych zawodach  na trwałe wpisał się w tradycje szkoły  i w symboliczny sposób został zaprezentowany w czasie uroczystej gali jubileuszowej. Aktu  pasowania Rafała Paluszka– absolwenta naszej szkoły na mistrza w zawodzie elektryk–  dokonał  Zarząd Cechu w składzie: Kazimierz Rachowiecki, Wiesław Bełz oraz Barbara Buczek.
W dalszej części uroczystości uhonorowano odznaczeniami zasłużonych nauczycieli
i pracodawców.
Honorową Złotą Odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” otrzymała Alicja Kossowska,
Honorową Srebrną Odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” otrzymali:
Jakub Błaszczyk, Jan Kanteluk, Tomasz Orasiński, Halina Trzeciak ora Piotr Trzeciak. Odznaczenie Honorowy „Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu” za wybitne zasługi dla rzemiosła otrzymali: Katarzyna Wierzbicka, Wiesław Bełz i Marek Strzelecki.
Odznaczenia wręczali  Wiceprezesi Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu –Artur Kniejski
i Kazimierz Rachowiecki.
Szczególne podziękowania wraz ze statuetką otrzymali ci pracownicy szkoły, którzy swoją wieloletnią pracą zapisali się na kartach jej historii, natomiast okolicznościowe podziękowania otrzymali wszyscy obecni na uroczystości dotychczasowi i aktualnie zatrudnieni  pracownicy szkoły oraz  mistrzowie szkolący uczniów.
Honorowe Odznaczenie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – „Przyjaciel Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych” otrzymali:
Julian Golak Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Artur Kniejski Wiceprezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Leszek Stróżyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy, Jarosław Florczak Radny Rady Miejskiej Bielawy, komendantki  Hufców  Pracy w Dzierżoniowie i w Bielawie.
Podziękowania wręczali Członkowie Zarządu Cechu: Kazimierz Rachowiecki Starszy Cechu, Marek Strzelecki Podstarszy Cechu oraz Katarzyna Wierzbicka Dyrektor Biura Cechu.
Po serii odznaczeń i podziękowań nastąpił moment, w którym na ręce dyrektor szkoły gratulacje złożyli przedstawiciele organu prowadzącego szkolę, wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, burmistrz Bielawy, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy instytucji, szkół i placówek oświatowych oraz inni zaproszeni goście.
Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny, którego myślą przewodnią była zmieniająca się rola rzemiosła przez wieki, aż po czasy współczesne. Występ uczniów wywołał żywą reakcję zgromadzonej na gali publiczności
i nagrodzony został brawami. Brawami podziękowano pani Barbarze Tysz, głównej pomysłodawczyni i realizatorce spektaklu.
Swoistym podsumowaniem  uroczystości była projekcja filmu o szkole i prezentacja zdjęć obrazujących jej życie dawniej i dziś.
Prowadzący – Tomasz Kolber oraz Kamila Bujanowska – dziękując wszystkim za udział
w uroczystości, zaprosili w  imieniu organizatorów na Mszę Św. w dniu 21 października na godzinie 12,00 do kościoła p w. Bożego Ciała, w intencji społeczności szkolnej Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *