Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani
Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej
zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej
informacji. Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem projektu
stażowego „Modern craft qualifications on the European labor market”-
„Nowoczesne kwalifikacje rzemieślnicze na europejskim rynku pracy”
realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Uczestnikami projektu była 46-osobowa grupa uczniów w zawodzie fryzjer (31 osób) oraz mechanik pojazdów samochodowych (15 osób).
Staż, w formie 3-tygodniowej praktyki, był najważniejszą częścią projektu i odbył się w III turach:
– Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 10.11.2013 – 30.11.2013
– Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 24.03.2014 – 11.04.2014
– Grupa uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 15.06.2014 – 5.07.2014
Instytucją partnerską / partnerem w projekcie była Izba Rzemieślnicza w Poczdamie, która zapewniła
staż w nowoczesnym i dobrze wyposażonym centrum szkoleniowym Zentrum für Gewerbeförderung
Götz. Wyjazd do Niemiec poprzedziło przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
W ramach tego przygotowania zorganizowane zostały kursy języka niemieckiego, Dzień Niemiecki –
z
prezentacjami dotyczącymi historii, kultury i współczesnego oblicza
Niemiec, a także szkolenie prowadzone przez pedagoga i kurs na temat
bezpieczeństwa podróży i pobytu za granicą oraz warsztaty z
profesjonalnej obsługi klienta, pisania i składania dokumentów
urzędowych.
W czasie trwania stażu uczestnicy zapoznali się z
organizacją pracy w bogato wyposażonych pracowniach, ze stosowanymi
rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi, logistycznymi i kontrolą
jakości, głównie w zakresie rozwiązań innowacyjnych w stosunku do
rozwiązań polskich. Uczestnicy w wolnym czasie zwiedzili m.in. Poczdam,
Berlin oraz inne urokliwe miejsca w okolicy.
Po zakończeniu stażu
uczniowie wysoko ocenili miejsce stażu, instruktora niemieckiego oraz
opiekuna. Każdy z uczestników prowadził dziennik stażu, w którym
zapisywał codziennie wykonywane czynności. Pobyt w Niemczech pozwolił
młodzieży na doskonalenie języka niemieckiego, tym bardziej, że
uczniowie musieli się nim posługiwać nie tylko podczas praktyk, ale
także w miejscu zamieszkania w internacie. Wyjazd miał również znaczenie
dla rozwoju
osobowego uczestników: kształtował postawy asertywne,
zwiększył ich poczucie własnej wartości, umożliwił nawiązanie nowych
znajomości. Instruktorzy szkolący wysoko ocenili umiejętności,
pracowitość i wiedzę fachową stażystów, czego potwierdzeniem były
certyfikaty oraz listy referencyjne, które otrzymali wszyscy uczestnicy.
Dodatkowym potwierdzeniem wiedzy,
kwalifikacji i kompetencji
zdobytych przez uczniów w czasie stażu jest dokument Europass Mobilność,
wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim. Certyfikaty, listy
referencyjne i Europass na pewno ułatwią w przyszłości znalezienie
dobrej pracy przez uczestników projektu.

PROJEKT: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *