Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Począwszy od miesiąca
maja 2013 r. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z
o.o. z siedzibą w Opolu (Fundusz) uruchamia korzystną,
preferencyjną linię poręczeniową dla kredytów i pożyczek
obrotowych celowych (np. na zakup materiałów do produkcji, towarów
itp) i inwestycyjnych – poręczenia na rozwój za 0% –
udzielaną przez wybraną grupę banków na rzecz mikro, małych i
średnich firm z terenu województwa opolskiego. Fundusz nie
będzie pobierał żadnych opłat od poręczeń udzielanych w ramach
tej linii.
Zastosowanie powyższego rozwiązania jest możliwe
dzięki pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz zgody
Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest ono oczekiwaną przez
przedsiębiorców z województwa opolskiego formą wsparcia dla
przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. Poręczenia udzielane są
w ramach wsparcia firm oferowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego w ramach wsparcia udzielanego dla
instrumentów inżynierii finansowej. Oferta poręczeń w formule 0 %
będzie dostępna w sieciach banków, które wcześniej podpisały
umowę o współpracy z Funduszem.
Poręczenia będą
udzielane ze środków dotacji RPO WO na lata 2007-2013 w ramach
limitu pomocy de minimis. Dużym ułatwieniem zarówno dla naszych
przedsiębiorców jest fakt, że dokumentację w zakresie pomocy de
minimis Fundusz, mający kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie,
przygotowuje razem z przedsiębiorcą. Ponadto istnieje możliwość
wsparcia w zakresie wypełnienia dokumentacji w ramach nieodpłatnego
systemu informacji realizowanego przez Regionalny Punkt Krajowego
Systemu Usług PARP przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.
Informacje o tej
korzystnej ofercie
przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpośrednio w
Funduszu, na jego stronie internetowej www.orfpk.opole.pl,
za pomocą poczty elektronicznej biuro@orfpk.opole.pl
oraz w bankach współpracujących, Opolskiej Izbie Gospodarczej
www.oig.opole.pl
oraz Punktach Informacyjnych Krajowego Systemu Usług PARP przy
Izbie Rzemieślniczej w Opolu www.opolskie.ksu.parp.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *