Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Wczoraj w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego.  Przedmiotem spotkania była rola praktycznej nauki zawodu w rzemiośle w kontekście proponowanej reformy systemu szkolnictwa zawodowego.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Jacek Tomczak – Przewodniczący Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego, Pan Tomasz Kostuś – zastępca Przewodniczącego Zespołu,  Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w MEN, Jadwiga Parada – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli w spotkaniu: Prezes ZRP Jerzy Bartnik,  Z-ca Prezesa Włodzimierz Biniek , Członek Zarządu ZRP – Zbigniew Marchwiak,  Dyrektor Zespołu Oświaty w ZRP – Jolanta Kosakowska a także Dyrektor Izby w Poznaniu -Tomasz Wika i Dyrektor Izby w Opolu – Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz.

Podczas spotkania nawiązano do wystąpień Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, które odbyły się w Wałbrzychu i Toruniu, w trakcie których przedstawiła kierunki zmian dotyczące  kształcenia w szkolnictwie zawodowym.
Pani Minister zapowiedziała m.in.: stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej szkoły branżowej oraz utworzenie Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ), finansowanego m.in. z Funduszu Pracy, spółek Skarbu Państwa czy przez przedsiębiorców.
Pomysł nie spodobał się organizacjom pracodawców, którzy nie widzą uzasadnienia dla wprowadzenia takiego rozwiązania. – Przekierowanie jakiejś części środków z FP na kształcenie zawodowe, jak i wprowadzenie składki od zrzeszonych pracodawców, jest nietrafiony. Zwłaszcza że w Polsce firmy nie muszą się zrzeszać, tak jak jest to w systemie niemieckim –  powiedziała Dyrektor Zespołu Oświaty w ZRP Jolanta Kosakowska.
ZRP przedstawiło swoje propozycje zmian w kształceniu fachowców. Przedstawiciele ministerstwa podkreślili ważną rolę rzemiosła w kształceniu dualnym oraz planowanych zmianach w reformie systemu oświaty. Jak uzgodniono, system szkolnictwa zawodowego w Polsce jest oparty na solidnych filarach prawnych. Nie potrzeba wielkiej legislacyjnej rewolucji, by poprawić jego stan. Wystarczą punktowe, lecz zdecydowane działania ukierunkowane na rozwiązanie precyzyjnie zdiagnozowanych problemów szkolnictwa zawodowego.

Pani Minister Teresa Wargocka podkreśliła, że samorząd gospodarczy rzemiosła jest partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodała, że zmiany w szkolnictwie zmierzają w kierunku aby kształcenie zawodowe było powierzone w całości pracodawcom.
Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *