Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Dnia 21 kwietnia 2015 r. odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Członkiem tej komisji jest również przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu, który uczestniczył w tym spotkaniu.
Pan Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił informacje na temat wypadkowości w budownictwie w województwie opolskim w 2014 roku, omówił także plany w zakresie promocji i prewencji dotyczące sektora budowlanego w naszym województwie. Jednym z punktów spotkania było także omówienie wzmożonych działań PIP z zakresu wnioskowania o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. W spotkaniu tym wzięli również przedstawiciele ZUS-u, którzy zaprezentowali program pozyskiwania środków z Funduszy Celowych ZUS dla pracodawców modernizujących stanowiska pracy. Szczegóły dotyczące programu, zasad udziału, kwalifikowalności wydatków oraz formularze znajdują się na stronie www.zus.pl/prewencja. Ostatnim i zarazem bardzo ciekawym punktem programu posiedzenia Komisji był wykład Pani dr inż. Anny Rawskiej-Skotniczy pt. Rozbiórki budynków i obiektów budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *