Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje do współpracy ankietera/ankieterów, którzy podejmą się przeprowadzenia badania ankietowego na grupie 1200 respondentów.

1. Szczegółowa charakterystyka
Przedmiotem współpracy jest przeprowadzenie badania skuteczności kampanii medialnej ATL (prasa, radio, ulotki, plakaty, bannery internetowe) oraz kampanii BTL (spotkania informacyjne) poprzez wykonanie ankiety telefonicznej na grupie 1200 respondentów w ramach projektu „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ankiety jest pomiar osiągniętych rezultatów twardych i rezultatów miękkich projektu.

Badaniem zostanie objęta grupa pracodawców zrzeszonych w Cechach Rzemiosł na terenie Opolszczyzny oraz grupa przedsiębiorców sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. Opolskiego stanowiących grupę potencjalnych członków ww. organizacji.

Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną bazę teleadresową przedsiębiorstw zrzeszonych z terenu Opolszczyzny, przygotowany kwestionariusz ankiety oraz bazę danych w programie Excel.

2. Sposób i termin składania kandydatur
CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II piętro, pok. nr 7 lub nadsyłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 27.02.2012 r. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


3. Sposób uzyskania informacji dodatkowych

Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II piętro, pokój nr 7, lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 24. Informacji udziela – koordynator projektu – Marzena Szymborska lub specjalista ds. obsługi projektu – Michał Durkalec

4. Termin przeprowadzenia badania ankietowego:
Ankieta telefoniczna będzie realizowana w okresie: 01 marca 2012-30 kwietnia 2012.

5. Wymagania dla kandydatów
– wykształcenie min. średnie,
– mile widziane doświadczenie w telemarketingu,
– umiejętność planowania i zarządzania czasem pracy,
– komunikatywność,
– dyspozycyjność,
– bardzo dobra znajomość programu Excel.

Oferujemy pracę na umowę o dzieło.

Z poważaniem,

Marzena Szymborska -koordynator projektu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *