Search
Close this search box.
Search
Close this search box.


Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców do
składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze
innowacyjnym finansowanej ze środków PARP.


Kosztami kwalifikującymi się do
objęcia pożyczką są wydatki m.in. na: zakup i wdrożenie wyników prac badawczo –
rozwojowych; zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu
uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń
produkcyjnych; zakup i montaż maszyn lub urządzeń; budowę, rozbudowę lub
modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania
innowacyjnego.
Więcej:
Aktualności:
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=5213

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *