Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Reforma urzędów pracy przygotowana przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej niewiele zmieni, jeśli
zlecenia aktywizacji najtrudniejszych bezrobotnych, pozostawi się w
gestii marszałków województwa dając im swobodę wyboru między
firmami prywatnymi a powiatowymi urzędami pracy – uważa
Konfederacja Lewiatan.
– Skoro urzędy pracy się nie sprawdziły,
powinniśmy dać szansę prywatnym przedsiębiorstwom, które często
mają międzynarodowe doświadczenie w zakresie aktywizacji. Takie
rozwiązanie od lat z powodzeniem funkcjonuje choćby w Wielkiej
Brytanii – mówi Ewelina Pietrzak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Dodatkowo, projekt reformy wprowadza dotkliwy system
kar dla firm, które wygrają przetargi na aktywizację bezrobotnych.
Zostały one przewidziane za niezrealizowanie wskaźnika skuteczności
zatrudnienia osób bezrobotnych. Tak więc, według nowych przepisów
firma która nie znajdzie zatrudnienia dla zadeklarowanej liczby
bezrobotnych, nie tylko nie dostanie za to wynagrodzenia, ale będzie
musiała jeszcze zapłacić dodatkowo karę. Podwójny system karania
firm zniechęci je do przystępowania do przetargów.System
wynagradzania prywatnych podmiotów, w przeciwieństwie do
powiatowych urzędów pracy jest niepewny. Wypłata wynagrodzenia
pozostaje uzależniona nie tylko od znalezienia bezrobotnemu pracy,
ale także od jej utrzymania co najmniej przez pół roku. Dopiero
wówczas firma otrzyma całość należnego jej wynagrodzenia.
Dlatego, sposób płatności za usługi firm,
funkcjonujący także w innych krajach, w wystarczającym stopniu
weryfikuje ich efektywność. Dodatkowe sankcje nie są stosowane w
żadnym państwie zlecającym usługi aktywizacyjne, ponieważ z
założenia brak wynagrodzenia za wykonaną pracę jest wystarczającą
dolegliwością. Konieczność przeprowadzenia reformy powiatowych
urzędów pracy wymogły na rządzie wysokie koszty ich
funkcjonowania i niska efektywność. Liczba bezrobotnych, która
przekroczyła 2 mln osób, pokazuje, że obecny system nie odpowiada
potrzebom osób zgłaszających się o pomoc do powiatowych urzędów
pracy. W konsekwencji skupiają się one przede wszystkim na
rejestracji bezrobotnych i wypłacaniu zasiłków.
Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z
dnia 20 września 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *