Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Od 21 listopada br. obowiązuje nowa ustawa o
szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
. Od
tej daty pracodawcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do
wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dodatkowe
środki na szkolenia oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników. Nie dotyczy to jednak wszystkich
pracodawców, a jedynie tych, którzy wykażą spadek obrotów w
ciągu 6 kolejnych miesięcy.
Z dobrodziejstw ustawy będą mogli skorzystać
przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów łącznie nie
mniejszy niż 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w roku.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, o które
może ubiegać się pracodawca, może wynosić do 1,1 tys. zł. i
będzie wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. Takie wsparcie może trwać maksymalnie 6 miesięcy w
okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
W przypadku przejściowych trudności pracodawca
będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, nawet do
połowy etatu, ale tylko przez maksymalnie 6 miesięcy. Pracownik,
któremu obniżono wymiar czasu pracy, ma zagwarantowane co najmniej
minimalne wynagrodzenie.
Aby wprowadzić te rozwiązania będzie trzeba
podpisać układ zbiorowy lub porozumienie ze związkami zawodowymi,
a w przypadku ich braku, z przedstawicielami pracowników.
Aby uzyskać pomoc, pracodawca powinien zgłosić
się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę
firmy. Marszałek ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku i podjęcie
decyzji o udzieleniu wsparcia.
Podczas obowiązywania przestoju lub obniżonego
wymiaru pracy pracodawca może również wystąpić do starosty o
dofinansowanie szkolenia pracowników. Takie dofinansowanie może
wynieść maksymalnie 80 proc. kosztów szkolenia i do 300 proc.
przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11,3 tys. zł.
Aby uzyskać wsparcie pracodawca nie będzie miał
obowiązku przedstawienia przez przedsiębiorcę programu naprawczego
(jak było to pod rządami pierwszej ustawy antykryzysowej).
Od 21 listopada br. obowiązują również dwa
rozporządzenia wykonawcze do ustawy, określające niezbędne wzory:
1) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z
Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi
rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1348),
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1349).
Źródło www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia
21 listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *