Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Podstawę wymiaru zasiłku
chorobowego przedsiębiorcy będzie stanowiło wynagrodzenie, które
osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.
Tak wynika z ogłoszonej
30 sierpnia br. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 996). Ustawa wejdzie w życie
1 grudnia 2013 r.
Dotychczas podstawą
wymiaru zasiłku chorobowego była zadeklarowana kwota, stanowiąca
podstawę wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do
„przepracowanych” dni miesiąca.
Ustawa dostosowuje
przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P
12/10. TK rozpatrywał pytanie prawne sądu rozpatrującego
odwołanie przedsiębiorcy od decyzji naliczającej mu zasiłek
chorobowy oraz macierzyński. Przedsiębiorca zgłosił się do
ubezpieczenia w ZUS jako prowadzący działalność pozarolniczą w
drugiej połowie marca 2009 r. Od kwietnia 2009 r. przebywał na
zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim. ZUS
przyznał mu zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński, jednak
ustalił je, biorąc pod uwagę podstawę wymiaru ustaloną
proporcjonalnie do dni ubezpieczenia, tj. za okres, w którym
mężczyzna podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu
pozarolniczej działalności gospodarczej w marcu 2009 r.
Trybunał orzekł, że
przepisy te są niezgodne z konstytucją, w tym zakresie, w jakim
uniemożliwiają – w odniesieniu do przedsiębiorców – uzupełnianie
podstawy wymiaru zasiłku do pełnego miesiąca kalendarzowego.
Ustawa nowelizująca wprowadza zasadę, iż w przypadku, gdy
niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca
kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
ma stanowić wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący
pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc
kalendarzowy.
Źródło:
www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 02 września 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *