Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
1 września br. wejdzie w życie nowelizacja
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa umożliwia osobom prowadzącym działalność
gospodarczą korzystanie z urlopu wychowawczego. Rozszerza bowiem
krąg osób, za które opłacane są z budżetu państwa składki
emerytalne i rentowe w przypadku rezygnacji z pracy w związku z
opieką nad dzieckiem. Oprócz przedsiębiorców prawo do urlopu
wychowawczego zyskają również osoby zatrudnione na umowę zlecenie
oraz osoby dotąd nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS.
Tak wynika z ogłoszonej 27 sierpnia br. ustawy z
dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983).
Ustawa zakłada, że w przypadku osób, które mają
co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie
finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych,
bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć
miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na
ubezpieczenia emerytalne.
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia
28 sierpnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *