Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Nowe wzory deklaracji i informacji:
1.
Deklaracje
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców
zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32
oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553) zostały wprowadzone nowe wzory
deklaracji miesięcznych i rocznych. Nowe wzory deklaracji obowiązują
począwszy od okresu sprawozdawczego wrzesień 2013r.
2.
Informacje
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu,
kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 33 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 530) zostały
wprowadzone nowe wzory informacji miesięcznych i rocznych. Nowe
wzory informacji obowiązują począwszy od okresu sprawozdawczego
wrzesień 2013 r.
Nowe wzory deklaracji i informacji –
korygowanie złożonych dokumentów
1. Korygowanie
deklaracji
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców
zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32
oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553).
Deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012
r. do sierpnia 2013 r. złożone na formularzach wg wzorów
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji
składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten
Fundusz (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 231) należy skorygować przez
złożenie za pomocą systemu e-PFRON2 w terminie do 20 października
2013 r. deklaracji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców
zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32
oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553)
2. Korygowanie informacji
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu,
kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 33 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 530).
Informacje za okresy sprawozdawcze od października
2012 r. do sierpnia 2013 r. złożone na formularzach wg wzorów
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i
rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329)
należy skorygować przez złożenie za pomocą systemu e-PFRON2 w
terminie do 20 października 2013 r. informacji wg wzorów ustalonych
w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20
grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych
informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33).
Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 16
października 2013 r
.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *