Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Wrześniowy protest staje się walką nie tylko o
prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków
zawodowych w Polsce – zwraca uwagę Piotr Duda po zapoznaniu się z
projektem ustawy autorstwa posła Jarosa.
Proponowana ustawa ma na celu likwidację struktur
związkowych w zakładach poprzez: pozbawienie działaczy związkowych
prawa do płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas
pełnienia funkcji związkowych, pozbawienie organizacji związkowych,
działających na terenie zakładu pracy, prawa do korzystania z
pomieszczeń i urządzeń technicznych, zwolnienie pracodawców z
obowiązku przekazywania składek związkowych na konta organizacji
zakładowych. Skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie
gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de
facto jego likwidacja. A przecież w zakresie zbiorowych praw
pracowniczych związki zawodowe reprezentują interesy nie tylko
swoich członków” – pisze przewodniczący KK Piotr Duda w liście
do przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów
Branżowych.
Więcej:www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/po-chce-likwidowac-zwiazki-jest-projekt-ustawy-.html
Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 26
sierpnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *