Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Urlopu zaległego za 2012 r. pracodawca ma obowiązek
udzielić pracownikowi do 30 września 2013 r. Nieudzielenie urlopu
zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko
prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi
urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do
niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za
dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się
urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić
pracownikowi do 30 września następnego roku kalendarzowego. Termin
udzielenia urlopu zaległego będzie zachowany, jeżeli pracownik
rozpocznie urlop wypoczynkowy najpóźniej 30 września, a zakończy
go już po tej dacie.
Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie
stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone
karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.
Data publikacji: 23
września 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *