Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Ustawa ma na celu stworzenie
większej zachęty do dzielenia się urlopem wychowawczym i
korzystania z niego przez oboje rodziców oraz godzenie pracy
zawodowej a także życia prywatnego i rodzinnego przez pracujących
rodziców.
Ustawa przeznacza po jednym miesiącu (z 36 miesięcy
urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z
rodziców. Oznacza to, iż prawa do tego jednego miesiąca nie można
przenieść na drugiego z rodziców.
Ponadto podwyższono z trzech do czterech miesięcy
wymiar urlopu wychowawczego przysługującemu każdemu z rodziców, z
którego mogą korzystać jednocześnie.
Zwiększono (do pięciu) liczbę części, na które
można dzielić urlop wychowawczy. Dotychczas można było
wykorzystać urlop wychowawczy w czterech częściach.
Zniesiono również zasadę proporcjonalności
urlopu wypoczynkowego w stosunku do powracającego z urlopu
wychowawczego w sytuacji gdy pracownik po nabyciu prawa do urlopu
wypoczynkowego korzysta z urlopu wychowawczego i powraca do pracy w
ciągu tego samego roku kalendarzowego.
Ponadto, zgodnie z nowelizacją, bieg przedawnienia
roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się a rozpoczęty
ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2013
r.
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 30
sierpnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *