Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Współczynnik ekwiwalentowy oblicza
się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną
liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych
od pracy wynikających z przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, a
następnie otrzymany wynik, dzieli się przez 12.
W 2014 r. będzie to:
– 365 dni kalendarzowych,
– 52 niedziele,
– 52 dni wolne wynikające z
rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
(w obliczeniu przyjęto, że są to soboty),
– 11 dni świątecznych
przypadających w inne dni niż niedziela:
 • 1 stycznia – Nowy Rok (środa)
 • 6 stycznia – Święto Trzech
  Króli (poniedziałek)
 • 21 kwietnia – drugi dzień
  Wielkiej Nocy (poniedziałek)
 • 1 maja – Święto Pracy
  (czwartek)
 • 3 Maja – Święto Narodowe
  Trzeciego Maja (sobota),
 • dzień Bożego Ciała (19 czerwca
  – czwartek)
 • 15 sierpnia Wniebowzięcie
  Najświętszej Marii Panny – (piątek)
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
  (sobota)
 • 11 listopada – Narodowe Święto
  Niepodległości (wtorek)
 • Pierwszy dzień Bożego
  Narodzenia (25 grudnia – czwartek)
 • Drugi dzień Bożego Narodzenia
  (26 grudnia – piątek)
dokonać należy następujących
obliczeń:
365 – (52 niedziele + 52 dni wolne +
11 dni świąt) : 12 = 365 – 115 = 250
250 : 12 = 20,83
– wartość współczynnika w 2014
r. wynosi więc 20,83.
*przy założeniu, że dniem wolnym od
pracy jest sobota.
Data publikacji: 4 grudnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *