Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Dnia 7 grudnia 2013 r. wejdzie w życie
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wzoru dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. poz. 1298).
Mocą tej nowelizacji zmieniony zostanie wzór prawa
jazdy wydawanego na terytorium RP
(określony w załączniku do tego
rozporządzenia) oraz jego opis. Dokumenty stwierdzające uprawnienia
do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie
nowelizacji zachowują ważność przez okres, na który zostały
wydane.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 12 listopada
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *