Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ZUS chce oskładkowania wszystkich umów-zleceń –
bez względu na osiągnięcie pułapu przychodu w wysokości
minimalnego wynagrodzenia, ale przy zachowaniu górnej granicy
trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
powyżej którego składki nie są odprowadzane.
Oskładkowanie wszystkich umów-zleceń byłoby
korzystne dla zleceniobiorców, gromadzących środki na przyszłą
emeryturę, ale również i dla zarządzanego przez ZUS Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafiałyby dodatkowe wpływy
ze składek.
Takie rozwiązanie uprościłoby również relacje
ubezpieczony – płatnik (zleceniobiorca -zleceniodawca), gdyż
wyeliminowane zostałyby sytuacje sporne (np. gdy błędne zsumowanie
podstawy wymiaru przez ubezpieczonego odpowiedzialność ponosi
płatnik).
Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 7 października
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *