Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Informujemy, że 26 października, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle. Wprowadzone w  dokumencie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska.


Najważniejsze zmiany w zapisach:
– przyjęcie definicji rzemieślnika. Dotychczas ustawa określała, czym jest rzemiosło, natomiast brakowało doprecyzowania, kim jest osoba zajmująca się rzemiosłem;
– poszerzenie członkostwa w cechach. Otóż w myśl nowych zapisów członkiem cechu może zostać małżonek rzemieślnika i zstępni o ile są powiązani z firmą prowadzoną przez rodziców bądź dziadków;
– wprowadzenie pojęcia członka wspierającego (może to być osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą);
– wpisanie działalności gastronomicznej do rzemiosła. Powrót zawodu kucharza do rzemiosła;
– uaktualnienie samej definicji rzemiosła;
– zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;
– ujednolicenie kwestii opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie;
– wprowadzenie do ustawy zapisu, że kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;
– zmiana zasady tworzenia izb i cechów. Cech może założyć 30 założycieli ( do tej pory było 10), a izbę może założyć 20 cechów, a nie 5 jak było do tej pory;
– organizacje rzemiosła uzyskały uprawnienia do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.
Podpisana ustawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a następnie w 14 dni po ogłoszeniu wejdzie w życie.
źródło: www.zrp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *