Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – pragnie poinformować o uruchomionym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzecim priorytecie programu pt. „Kultura ludowa i tradycyjna”. W tym roku ważną nowością jest rodzaj „podpriorytetu” adresowanego do „Mistrzów tradycji”.

Jest on bezpośrednim efektem współpracy Związku Rzemiosła Polskiego ze wspomnianym Ministerstwem, związanej z wdrażaniem postulatów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Chodzi m.in. o tworzenie warunków do podtrzymania zanikających zawodów unikatowych, np. pozłotnictwo, zegarmistrzostwo, lutnictwo, płatnerstwo, złotnictwo, introligatorstwo, brązownictwo, kowalstwo, sztukatorstwo, rusznikarstwo.

Z uwagi na atrakcyjność i możliwości programu (budżet w wysokości 5 500 000 zł), prosimy o zachęcanie Mistrzów do ubiegania się o ten rodzaj dofinansowania poprzez upowszechnienie tej informacji na stronach internetowych izb i zrzeszonych cechów.

Szczegóły programu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *