Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Strona pracodawców RDS, w tym Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawiła wspólne stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Ich  zdaniem „projekt w przedstawionym kształcie zmienia ustrój zbiorowych stosunków pracy w Polsce i dlatego nie może być przedmiotem zmiany procedowanej w formie przedłożenia rządowego dokumentu, konsultowanego w trybie ustawy o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców, lecz powinien stać się najpierw przedmiotem negocjacji autonomicznych, a następnie trójstronnych”.

Organizacje pracodawców postulują o niezwłoczne zlecenie wykonania ekspertyzy na wniosek Zespołu Problemowego RDS ds. Prawa Pracy, która będzie wstępem do dalszych prac Rady Dialogu Społecznego lub Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Organizacje zrzeszające pracodawców, uważają, że pilna nowelizacja ustawy o związkach zawodowych powinna dotyczyć tylko realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego we wskazanym w opinii zakresie oraz wzmocnienia reprezentatywnych organizacji związkowych. Kwestie zostały wstępnie uzgodnione przez partnerów w latach 2014-2015.

Więcej informacji na stronie:
 http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=x7rpcaxHvjE%3d&tabid=36&language=pl-PL

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *