Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Rozeznanie
rynku / Zapytanie ofertowe

Szanowni
Państwo,
W
związku z realizacją projektu pod nazw
ą:
„Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest
realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji,
Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie
09.02.02 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia zajęć z:

Podstaw
prawnych w ilości 5h
dla następujących kursów:


1.
KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla
2 osób;
2.
KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ
SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
3.
KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM
– kurs dla 2 osób;
4.
KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM
– kurs dla 2 osób;
5.
KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
6.
KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM
– kurs dla 4 osób;
7.
KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM
– kurs dla 4 osób;

Kod
CPV
:
80500000-9
Usługi szkoleniowe
Miejscem
odbywania kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55,
45-061 Opole.
Kursy
wstępnie zaplanowane są na okres maj 2017 – lipiec 2018 r. (od
poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty).
Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.
W
przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia.
Sposób
uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania /
zapytania
Informacje
można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu,
ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31
73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba
do kontaktu: Michał Gmitrasiuk
Sposób
i termin składania ofert
Oferty
można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul.
Katowicka 55, 45-061 Opole lub nadsyłać pocztą elektroniczną na
adres
info@izbarzem.opole.pl
do dnia 15.05.2017 do godziny 12:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *