Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. 2019, poz. 2531). Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2019 roku i  zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2014.
W nowym rozporządzeniu poszerzono do 46 pozycji – rodzaje odpadów (wraz z numerem kodu i ilością), które nie podlegają ewidencji, a w konsekwencji których wytwarzanie w określonych ilościach nie spowoduje obowiązku rejestracji w BDO.
Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Rozp.Min_.Klimatu_w_spr.rodz_..odpad%C3%B3w_i_il.odp.dla_kt%C3%B3rych_nie_ma_obow.prow_.ewid_.odpad%C3%B3w.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *