Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Przy Branżowym Centrum Biznesu Izby Rzemieślniczej uruchomiony został Rzemieślniczy Inkubator Przedsiębiorczości, którego celem są:
– wzmocnienie sektora otoczenia biznesu oraz poprawa konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu;
– poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. opolskim poprzez zapewnienie kompleksowej oferty usług wspierających w ramach Inkubatora;
– poprawa uwarunkowań podejmowania działalności w woj. opolskim;
– wzmocnienie i wzrost konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu poprzez zaoferowanie kompleksowych usług;
– poprawa jakości instytucji otoczenia biznesu oraz jakości świadczonych usług.

Inkubator Przedsiębiorczości stwarza dogodne uwarunkowania do podejmowania działalności gospodarczej, stymulując powstawanie nowych firm. W swojej ofercie, w ramach Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości oferujemy:
– wynajem pomieszczeń po atrakcyjnych cenach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata;
– pomoc prawną, księgową, biurową oraz informatyczną;
– wynajem sal szkoleniowych po atrakcyjnych cenach.