Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać – pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium – zakłada nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą posłowie przyjęli jednogłośnie 15 maja 2015 r.
Od 2016 r. przekroczenie kryterium dochodowego będzie powodować pomniejszenie otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast ich całkowitego wycofania.

Dotychczas, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosił więcej niż 574 zł (664 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), traciła ona prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Po wejściu w życie nowych rozwiązań świadczenia te będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Zasada „złotówka za złotówkę” ma być stosowana w przypadku zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, otrzymywanych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania. Nowe przepisy mają zachęcić rodziców do podejmowania zatrudnienia bez obawy, że utracą prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, gdy ich sytuacja finansowa się poprawi. Według szacunków z nowych regulacji w 2016 r. będzie mogło skorzystać ok. 160 tys. rodzin. W dalszej kolejności nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.
Źródło: www.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *