Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.


Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm do korzystania z nowej usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Z uwagi na dofinansowanie ze środków publicznych, klient ponosi koszt w wysokości zaledwie 120 zł, czyli 5% wartości całej usługi. Pozostałe 95% jest finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Usługa doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:
– identyfikację problemów oraz potrzeb przedsiębiorcy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie szczegółowej rozmowy, analizę dokumentów oraz wskazanie ścieżki postępowania w celu rozwiązania zidentyfikowanych potrzeb, bądź problemów.
Doradca w ramach usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej pomoże w:
·        Wypełnieniu dokumentów skierowanych do ZUS i Urzędu Skarbowego; wypełnieniu dokumentów do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii; konsultacje dotyczące umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp.
·        Opracowaniu planu marketingowego; określeniu najlepszych kanałów dystrybucji; określeniu najlepszych kanałów promocji; zredagowaniu opisów oferowanych produktów i usług; zredagowaniu materiałów promocyjnych, itp.
·        Opracowaniu strategii rozwoju firmy; opracowaniu schematu organizacyjnego i zakresu obowiązków pracowników; opracowaniu regulaminu pracy; wypełnieniu wniosków o zmianę formy prawnej prowadzenia działalności; wypełnieniu dokumentacji związanej z zamykaniem działalności, itp.
·        Przygotowania wniosków o udzielenie pożyczki, poręczenia; opracowaniu kosztorysów przedsięwzięcia, tj. koszty, przychody i źródła finansowania; porównaniu dostępnych źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyt kupiecki, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing i inne) i wyborze najkorzystniejszej formy finansowania; porównaniu i wyborze najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania; przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznes plany, inne); przygotowaniu wezwań do zapłaty wobec dłużników; przygotowaniu wniosków do sądu w postępowaniu uproszczonym, itp.
Czas trwania usługi doradztwa – asysty wynosi maksymalnie 24 godziny dla jednego przedsiębiorcy, na którą składa się do 4 godzin diagnozy potrzeb klienta oraz do 20 godzin doradztwa.
Firmy zainteresowane skorzystaniem z usługi już dziś zapraszamy do kontaktu z menadżerem projektu pod adresem mailowym inkubator@spp.opole.pl lub numerem telefonu: 500 169 172.
Więcej informacji na stronach: www.spp.opole.pl , www.punktkonsultacyjny-ksu.eu oraz www.ksu.parp.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *