Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W miesiącu czerwcu br. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego z Dzierżoniowa oraz przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy z Dzierżoniowa oraz Filii w Bielawie. Odbiorcami spotkania byli rzemieślnicy i przedsiębiorcy z bielawskiego Cechu, w tym mistrzowie szkolący pracowników młodocianych oraz pracownicy biura Cechu, łącznie 15 osób.

Przedstawiciel Urzędu Skarbowego z Dzierżoniowa omówił zmiany ordynacji podatkowej w 2016 roku, w tym m. in. zagadnienia związane z zapłatą podatku, nadpłatą, karami porządkowymi, zaświadczeniami, korektami deklaracji, pełnomocnictwem, odpowiedzialnością podatkową osób trzecich itd. Natomiast przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie skupili się przede wszystkim na przedstawieniu mistrzom szkolącym możliwości zatrudnienia w swoich firmach osób do 30 roku życia, z podkreśleniem, że obowiązujące w tym roku Instrumenty Rynku Pracy przynoszą korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi, dlatego warto korzystać z tych możliwości.    Szczegółowo omówiono m. in. staże, bony stażowe, szkolenia indywidualne i grupowe, bon szkoleniowy, prace interwencyjne i bardzo cieszący się, ze wśród pracodawców i osób bezrobotnych instrument: zatrudnienie w ramach artykułu 150F, który stanowi dla pracodawcy/przedsiębiorcy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30. roku życia. Osoba bezrobotna natomiast, dzięki temu instrumentowi uzyskuje możliwość wejścia na rynek pracy, gwarancję stabilnego zatrudnienia u pracodawcy przez okres minimum 24 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *