Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
„Bez entuzjazmu nie można zrobić nic wielkiego ani nowego. Jest on tym co pcha do przodu. Chyba we wszelkiej wielkości odrobina przesady jest elementem niezbędnym”       (A.L. McGinnis – specjalista od sztuki motywacji)
Taka myśl przewodnia towarzyszyła obchodom Święta Szkoły w Zasadniczej Szkole  Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Święto to już na dobre wpisało się w kalendarz szkolnych wydarzeń i stało się trwałym elementem tradycji placówki.
14 października, jak co roku, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania – zarówno uczniów, jak i pracowników oświaty, w tym nauczycieli zawodu. Bardzo ważnym punktem uroczystości był ceremoniał ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej – wyraz symbolicznego przyjęcia ich do grona szkolnej społeczności.
Tę szczególną uroczystość poprowadzili: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jacek Taraszkiewicz i członkini Zarządu Samorządu Izabela Trykoszko. 

Po powitaniu wszystkich uczestników akademii, wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego o zabranie głosu poproszono dyrektor szkoły Alicję Kossowską.
Na wstępie przywitała ona przybyłych na uroczystość gości: Małgorzatę Greiner – wiceburmistrz miasta Bielawa, Katarzynę Wróbel – zastępcę dyrektora Izby Rzemieślniczej w Opolu, Małgorzatę Kwaśniak – specjalistę do spraw oświaty, Kazimierza Rachowieckiego – Starszego Cechu, będącego również radnym Rady Miasta Bielawy, Marka Strzeleckiego – Podstarszego Cechu, członków Zarządu Cechu w składzie:  Barbara Buczek i Wiesław Bełz oraz Katarzynę Wierzbicką – Dyrektor Biura Cechu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wieloletnich przyjaciół szkoły – Ewy Glury, Tadeusza Łazowskiego, Mirosława Przychodniaka, Małgorzaty Bieżanowskiej – komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie, a także nauczycieli i pracodawców uczniów.

W swoim wystąpieniu dyrektor Alicja Kossowska odwołała się do wielowiekowej tradycji oświaty w naszym kraju oraz podkreśliła rolę i znaczenie Komisji Edukacji Narodowej dla rozwoju szkolnictwa w Polsce. Następnie odniosła się do powinności nauczyciela, etosu jego pracy i relacji nauczyciel – uczeń w codziennym oddziaływaniu. Zwróciła też uwagę na różnorodne uwarunkowania społeczne procesu edukacyjnego. Kończąc wystąpienie złożyła życzenia adresując je do wszystkich pracowników szkoły i pracodawców.

W dalszej części Katarzyna Walczyk – dotychczasowa dyrektor szkoły wraz z dyrektor Biura Cechu Katarzyną Wierzbicką nagrodziły zasłużonych pracowników szkoły: pedagog szkolną Edytę Popiel oraz sekretarkę Ilonę Sumerę. Otrzymały one nagrody za szczególne zaangażowanie w życie placówki, wyróżniające efekty pracy, dyspozycyjność i lojalność. Nagrodę finansową ufundował organ prowadzący szkołę – Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Pozostali pracownicy otrzymali upominki okolicznościowe, w tym słodką niespodziankę.
Kulminacyjnym punktem uroczystości był akt ślubowania złożony przez uczniów klasy pierwszej na Sztandar Szkoły. Po  ślubowaniu nastąpił moment pasowania na ucznia i wręczenie listów gratulacyjnych. Dla upamiętnienia tego faktu uczniowie wkleili swoje fotografie na specjalnie przygotowaną do tego planszę, następnie złożyli swoje podpisy w kronice szkoły.
Po ślubowaniu głos zabrała Katarzyna Wierzbicka – dyrektor Biura Cechu, która w ciepłych słowach pogratulowała uczniom klasy pierwszej. – Od tego momentu staliście się pełnoprawnymi członkami naszej rzemieślniczej i szkolnej społeczności. Powtarzając rotę ślubowania zobowiązaliście się do dbania o honor i dobre imię szkoły i rzemiosła, do zdobywania jak najlepszego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej – podkreślała. Następnie złożyła serdeczne gratulacje absolwentom, którzy uzyskali tytuł mistrza i czeladnika w wybranym prze siebie zawodzie. Zwróciła się również do absolwentów, aby starali się tak organizować i wykonywać pracę, by zasłużyć na miano solidnego fachowca w swojej branży. Życzyła im też, by byli w stanie w pełni sprostać wyzwaniom, które stawia przed nimi rynek pracy. Przywołała także słowa profesora Tadeusza Kotarbińskiego: „Szacunek wraz z publicznymi jego objawami, winien przypadać wyłącznie za to, jak się robi swoją robotę, a nie za to jakie ta robota zajmuje miejsce w hierarchii funkcji”.
Po wystąpieniu dyrektor nastąpił kolejny podniosły moment uroczystości – pasowanie szablą im. Jana Killińskiego absolwentów szkoły, którzy uzyskali tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie.
Tytuł czeladnika otrzymali:   

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – Mateusz Piątkowski, Sebastian Klemke, Marek Lucimiński i Dawid Płaczek
fryzjer – Alicja Nowicka, Aneta Białobłocka, Agata Golat
elektryk – Adrian Kruk
cukiernik – Marika Pankow, Aleksandra Moczurad, Krystian Kwiatkowski
elektromechanik – Łukasz Taraszkiewicz
murarz-tynkarz – Arkadiusz Paluszek

Zaszczytnego aktu ślubowania dokonali: Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki wraz z zastępcą dyrektora Izby Rzemieślniczej w Opolu Katarzyną Wróbel.
W ten sam sposób na mistrza w zawodzie cukiernik pasowany został Krystian Kwiatkowski.
Następnie przy dźwiękach werbli wyprowadzono Sztandar Szkoły. Ten doniosły akt zakończył oficjalną część uroczystości.
Galę swoim występem uświetnili uczniowie klasy II i III – Maria Ziemak, Łukasz Hendzel i Marcin Nowak. Podziękowali wszystkim nauczycielom, w tym również nauczycielom zawodu, pracownikom administracji i organowi prowadzącemu szkołę. Za życzliwość, wyrozumiałość i wielkie serce dziękowali wzniosłymi słowami poetów, ale również na wesoło – w satyrycznym spojrzeniu, z nastrojową muzyką w tle. Występ zakończyła zabawna prezentacja sylwetek różnych nauczycieli.
Po akademii odbyło się wspólne grillowanie z udziałem wszystkich uczestników uroczystości. Był to niezwykle istotny element systemu wychowawczego szkoły, spełniający jednocześnie funkcję integracyjną.
Fundatorem i organizatorem spotkania był Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, za co wszyscy uczniowie i pozostali uczestnicy serdecznie dziękują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *