Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak  i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów  klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach
z wykładowcami. Organizujemy:
szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
dwudniowe –   55,00 PLN
jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 17.06.2015 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *