Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Targi Hannover Messe to jedne z największych na świecie i największe w Europie targi poświęcone tematyce przemysłowej.
Odbywają się co roku w kwietniu w Hanowerze. W tym roku odbędą się w dniach 24 – 28 kwietnia.
Tematyka targów poświęcona jest następującym zagadnieniom:

Automatyka przemysłowa

Czwarta rewolucja przemysłowa – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Według takiego podejścia jest urzeczywistnieniem inteligentnej fabryki, w której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego i podejmują zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast dzięki przetwarzaniu chmurowemu są oferowane i użytkowane usługi wewnętrzne
i międzyoperacyjne.
Statystki w 2016 r.:

W 2017 r. Polska będzie krajem partnerskim. W poprzednich latach były nimi Chiny (2012), w Indie (2015), Stany Zjednoczone (2016), ponadto w latach wcześniejszych krajami partnerskimi były również Japonia, Rosja, czy Turcja.
Polskie stoisko narodowe na targach Hannover Messe 2017 będzie miało powierzchnię 1139 m2.
Co roku w trakcie targów Hannover Messe ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP współorganizuje giełdę kooperacyjną w której udział wziąć mogą zarówno wystawcy jak i zwiedzający.
PODDZIAŁANIE 3.3.3 POIR
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w targach Hannover Messe 2017, w celu promowania polskich marek produktowych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Alokacja na konkurs wynosi 50 mln zł (w tym 5 mln zł na woj. Mazowieckie i 45 mln zł na pozostałe województwa)
Konkurs został ogłoszony 13 grudnia, a nabór wniosków trwa od 12 stycznia do 13 lutego 2017
O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP. Prowadzona działalność musi być zgodna z tematyką targów Hannover Messe. Dodatkowo firmy muszą posiadać w swojej ofercie produkt konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym
Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 150 000,00 zł
Intensywność wsparcia wynosi:
1) w przypadku wyboru pomocy publicznej – 50% (bez względu na status wnioskodawcy);
2) w przypadku wyboru pomocy de minimis:
– 60% dla średniego przedsiębiorstwa 
– 75% dla małego przedsiębiorstwa
– 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
– 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw
Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno– promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
Główne rodzaje wydatków kwalifikowalnych:
– koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna – rozdział 11 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014)
alternatywnie:
–  koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis – rozdział 13 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013)
Dodatkowe rodzaje wydatków kwalifikowalnych:
koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych
Dwa powyższe kryteria muszą być <= 60% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu
koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *