Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach
(pomoc de minimis) organizowanych w ramach Projektu „Inwestycje
POdKLucz drogą do przetrwania firm budowlanych w warunkach
spowolnienia gospodarczego”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupę docelową projektu stanowi 60 Mikro, Małych i Średnich
przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane z obszaru województwa
opolskiego oraz ich 70 Pracowników,w tym 35 o wykształceniu co najwyżej
średnim i 15 w wieku powyżej 50.
Zakres szkoleń obejmuje następujące
zagadnienia:
– Monter rusztowań (80 godzin,
10 dni, 15 osób)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie
uprawniające do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2011r. (Dz.U.Nr 118,poz.1263).
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.
– Operator wózków widłowych (64
godziny, 8 dni, 15 osób)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002r.
(Dz.U.Nr 70, poz. 650).
Posadzkarz (Monter zabudowy i
robót wykończeniowych w budownictwie)
Teoria 48 godzin, praktyka 46 godzin,
12 dni, 16 osób
Nabyte uprawnienia: tytuł mistrza w
zawodzie posadzkarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 października 2005r. (Dz.U.Nr 215, poz.1820).
– Murarz (Teoria 48 godzin,
praktyka 60 godzin, 14 dni, 16 osób)
Nabyte uprawnienia: tytuł mistrza w
zawodzie murarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 października 2005r. (Dz.U.Nr 215, poz. 1820).
– Docieplenia budynków (Teoria
48 godzin, praktyka 60 godzin, 22 dni, 15 osób)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia zgodnie z wzorem Ministra Edukacji Narodowej
potwierdzające nabyte umiejętności.
– Monter suchej zabudowy (108
godzin, 15 osób, 25 dni)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji
Narodowej potwierdzające nabyte umiejętności.
– Uprawnienia gazowe E+D,
elektryczne do 1kV (pomiar, dozór+eksploatacja) –
30 godzin, 15
osób, 8 dni
Nabyte uprawnienia: świadectwo
kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28
kwietnia 2003r. (Dz.U.Nr 89, poz. 828). Szkolenie kończy się
egzaminem państwowym.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać
ze strony internetowej Projektu: www.podklucz.cechprudnik.eu
lub w Biurze Projektu (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul.
Łukowa 1, 48-200 Prudnik).
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach
jest otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu.
Szczegółowych informacji udziela:
Zbigniew Lachowicz
Kierownik Projektu
tel. kom. 600 429 548
tel. 77 436 39 26
e-mail: podklucz@cechprudnik.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *