Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
24 czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny.
Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również – Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego nie mogła się odbyć bez udziału wszystkich uczniów, pracowników szkoły i grona pedagogicznego. 

Apel poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Kowerko.
  Podczas uroczystości dyrektor szkoły Pani Katarzyna Walczyk wręczyła Świadectwa z wyróżnieniem dwóm uczniom ZSZ CRRiMP w Bielawie: Jackowi Taraszkiewiczowi oraz Izabeli Trykoszko. Wyróżnienia otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie, którzy szczególnie zasłużyli się dla szkoły, otrzymali od Dyrektora Szkoły Listy Gratulacyjne, natomiast ci, którzy osiągnęli wybitne wyniki z praktycznej nauki zawodu – ocenę celującą i wzorowe zachowanie otrzymali od Dyrektor Biura Cechu Pani Katarzyny Wierzbickiej dyplomy i statuetki z gratulacjami. 
Momentem, na który wszyscy z niecierpliwością czekali było wyłonienie spośród wszystkich uczniów Prymusa Szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 Prymusem Szkoły została uczennica klasy III Sylwia Romanowicz. Sylwia, otrzymała nagrodę finansową oraz statuetkę. Podczas apelu był obecny także tato Sylwii, który na którego ręce Pani dyrektor złożyła List Gratulacyjny, w którym podziękowała za wychowanie tak wspaniałej uczennicy.
W tym roku, po raz pierwszy przyznano szczególnie zasłużonym zarówno dla Cechu jak i bielawskiej szkoły rzemieślniczej honorowe odznaczenie „Przyjaciel Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie”. Odznaczenia z rąk Starszego Cechu Pana Kazimierza Rachowieckiego i Dyrektora Biura Cechu Pani Katarzyny Wierzbickiej otrzymali: Pani Ewa Glura, Pan Tadeusz Łazowski oraz Pan Mirosław Przychodniak. 
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły życzyła wszystkim uczniom spokojnego wypoczynku podczas wakacji oraz powrotu we wrześniu do murów szkolnych z pełnią energii, a tegorocznym absolwentom powodzenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz tego, by zdobyli w sobie siłę na dalsze kontynuowanie edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *