Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

W dniach 15-16 marca 2022 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego, odbyło się V Forum Szkól Rzemiosła „Doradztwo zawodowe a rynek pracy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów i branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski, partnerzy społeczni, przedstawiciele Komendy Głównej oraz Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawiciele kilku ministerstw.

Forum Szkól Rzemiosła zainaugurowali Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Pani Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny OHP. Prezes ZRP zwrócił m.in. uwagę na znaczącą rolę szkół rzemiosła w przygotowaniu uczniów do pracy, a tym samym olbrzymiego wpływu jaki mają one na kształt i przyszłość całego środowiska rzemieślniczego. Tegoroczne Forum miało szczególny wymiar, bowiem zostało zorganizowane w ramach współpracy instytucji rynku pracy, jakimi są sieć organizacji rzemiosła oraz sieć jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, a jego tematem przewodnim było doradztwo zawodowe. Obszary szeroko pojętej edukacji ustawicznej oraz doradztwa zawodowego pozostają kluczowymi tematami w dyskusji na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, rosnącego zapotrzebowania na nowe zawody, na coraz lepszych specjalistów o wysokich kwalifikacjach w swojej dziedzinie i równocześnie wysokim poziomie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii oraz na temat ucznia i pracownika przyszłości.  Doradztwo zawodowe nabiera nowego wymiaru i znaczenia. Staje się niezbędną formą projektowania przyszłości  i optymalizacji wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia:

– Zmiany na rynku pracy, zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, rola i zadania   instytucji  rynku pracy

– Doświadczenia i dobre przykłady form doradztwa zawodowego realizowanego   przez jednostki OHP

– Doświadczenia i dobre przykłady organizacji przygotowania zawodowego w rzemiośle; zadania i rola organizacji rzemiosła; doradztwo zawodowe

–  Rola dialogu społecznego z udziałem instytucji rynku pracy – obszary i formy współpracy

– Rola organizacji rzemiosła we wdrażaniu programów krajowych i regionalnych  w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027

– Działalność zakładów rzemieślniczych i ich sytuacja w kontekście wdrażanych od 1 stycznia 2022 r. zmian wynikających z Rządowego Programu Rozwoju „Polski Ład”

– Aktualne działania izb rzemieślniczych i cechów w zakresie przygotowania zawodowego   w rzemiośle, w kontekście zmian przepisów

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *