Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
4 marca br. w siedzibie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Władysław Kroczak, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Artur Kniejski, Prezes Towarzystwa Pprzyjaciół Bielawy Ewa Glura, Prezes BARLu Stanisław Jurcewicz, Dyrektor MZPO w Bielawie Adam Domagała. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście – Honorowi Członkowie Cechu i wieloletni przyjaciele naszej organizacji. 

     Podczas obrad Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka podkreśliła, że Cech funkcjonuje głównie dzięki prowadzonym placówką oświatowym w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz, że bardzo dużym atutem rzemieślniczej szkoły zawodowej jest to, że uczniowie spoza Bielawy oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu poza Bielawą, otrzymują bezpłatne bilety na dojazdy, a dodatkowo po reformie oświatowej, uczniowie w naszej szkole od roku szkolnego 2012/2013 zyskują jeden dzień praktyki, tzn. w I klasie są 2 dni na praktyce, w II klasie – 3 dni, a w klasie III – 4 dni. Na koniec swojego wystąpienia dodała, że Cech od 2013 roku prowadzi przy Zespole Szkół CRR Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie, w którym przeprowadzane są kursy teoretycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych. Do tej pory nasi uczniowie oraz uczniowie okolicznych szkół na takie kursy wyjeżdżali m.in. do Świdnicy, a teraz dzięki prowadzonemu przez Cech ośrodkowi, kursy takie odbywają się na miejscu lub w Dzierżoniowie. Nadmieniła także, że w chwili obecnej prowadzone są kursy zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla klas I, II i III, a od września 2016 roku prowadzone będą kursy w zawodzie fryzjer. Dzięki takiej ofercie edukacyjnej, rodzice naszych uczniów zaoszczędzą na dojazdach swoich dzieci, a okoliczne szkoły zawodowe na opłatach pracowników młodocianych za kurs.

     Na zebraniu rzemieślniczym oprócz podsumowania działalności Cechu i Zespołu Szkół za rok 2015, głos zabrał m.in. Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. zo.o. Stanisław Jurcewicz, który poinformował zebranych, że pod koniec lutego br. spotkał się ze Starszym Cechu i Dyrektorem Biura Cechu w sprawie nawiązania obupulnej współpracy. Pierwszym krokiem i zarazem najważniejszym krokiem będzie podpisanie porozumienia dot. partnerskiej współpracy, mającej na celu przeprowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych w BARLu dla uczniów naszej szkoły, w tym dot rynku pracy, możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, pozyskania dofinansowania na założenie własnej firmy oraz źródeł finansowania inwestycji. Dodał również, że porozumienie ma na celu promowanie wspólnych działań oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w programach i projektach, a także udziału w rozmaitych konkursach. 
    Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Artur Kniejski podkreślił, że rzemiosło jest kwintesencją gospodarki polskiej, dlatego Izba Rzemieślnicza w Opolu stara się robić wszystko, aby odbudować image rzemiosła polskiego, stąd też organizowanie i udział w licznych wystawach, targach, sympozjach, szkoleniach. Dodał, że celem Izby jest zrealizowanie kilku projektów mających na celu dopomóc Cechy zrzeszone w Izbie, m.in. współpraca z koncernem ORLEN gwarantująca niższe paliwo.
     Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura potwierdziła, że niejednokrotnie podejmowała współpracę z bielawskim rzemiosłem i za każdym razem współpraca ta była bardzo udana, dlatego mamy wiele planów na przyszłość, w tym m.in. udział w Jarmarku Wielkanocnym po stronie czeskiej i organizacja takiego Jarmarku w roku przyszłym u nas, a także wspólne wystawy i konkursy.

źródło: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *