Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W dniu 19 marca 2016 r. o godz.12.30- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele   Św. Anny. W mszy uczestniczyła Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy Św. Józefa.  Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy po raz pierwszy przygrywała orkiestra dęta, składająca się  z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał pan Alojzy Bardorz – Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości.  Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków Cechu minutą ciszy.  Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, z-ca przewodniczącego  –Ginter Bartyla,  sekretarzem – Marcin Sroka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością  goście:   Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu  Tadeusz Staruch,  w-ce prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu-   Artur Kniejski,  Sylwester Lewicki – Burmistrz  Olesna,  Hober Norbert –  Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Oleskiego,  Horst Chwałek – dyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie,  Rataj Joachim- Kierownik szkolenia praktycznego  Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie,  Maciej Flank – dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.   Szczególnie serdecznie Starszy Cechu przywitał  Honorowych członków Cechu w osobach; Pana   Błażeja Wolnego i Sylwestra Kuzaja.   W zebraniu   uczestniczyło 46 rzemieślników. To kolejny rok z bardzo dobrą frekwencją.  Rzemieślnicy  interesują się sprawami   działalności gospodarczej.   Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu i Biura Cechu za 2015 r. W formie prezentacji multimedialnej -kierownik Biura  Cechu Paweł Miozga przedstawił najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2015r. W końcowej mowie Starszy  Cechu podkreślił, ze po ponad 30 letniej przerwie udało się zorganizować wycieczkę dla rzemieślników i ich rodzin , którą Cech częściowo dofinansował. Cieszy również fakt ,że zapisują się młodzi rzemieślnicy. Na spotkaniu z Mikołajem z roku na rok wydajemy więcej paczek dla dzieci.  Podziękował członkom za regularne wpłaty składek członkowskich,  panu Burmistrzowi , Pracownikom Izby i dyrektorowi Szkoły Zawodowej – za współpracę.  Szczególne podziękowania kierował do pana Starosty-dzięki jego staraniom Cech w 2015 r. został nagrodzony ,,Czarną Perłą Powiatu’’ za szczególne osiągnięcia w dziedzinie  rozwoju przedsiębiorczości i promocję powiatu oleskiego.  Starszy wskazał również na trudności z jakimi Cech się boryka. Są problemy z wynajmem wolnych pomieszczeń , nie ukrywamy, że to obniża nam wpływy finansowe. Dlatego dziękujemy pozostałym najemcom, że nadal są z nami. W ostatnich słowach Starszy Cechu Alojzy Bard orz  podziękował za dobrą pracę kierownikowi  i pracownikom biura Cechu.  Bardzo serdecznie podziękował wszystkim rzemieślnikom , którzy swą solidną pracą i postawą kreują wizerunek naszego Cechu. Kończąc – podziękował za przybycie , życząc wszystkiego najlepszego w działalności zakładów i życiu osobistym i ich rodzin. Przekazał również  życzenia wielkanocne.   W wystąpieniach  gości –  prezes  Izby Rzemieślniczej w Opolu  pan Tadeusz Staruch podkreślił ,że  oleski cech należy do wyróżniających się cechów w województwie opolskim. Zaznaczył ,że intencją Izby jest wspomóc finansowo  Cechy. Poinformował o pracach   nad nową ustawą o rzemiośle.  W-ce prezes Izby Artur Kniejski zwrócił się do rzemieślników z apelem skorzystania z dobrodziejstw  zakupu grupowego energii, paliwa i innych materiałów. Przekazał również życzenia rzemieślnikom  w imieniu ojca, który ze względu na stan zdrowia nie mógł być obecny. Walne  Zebranie udzieliło absolutorium Starszemu Cechu  i Zarządowi za rok 2015. Przyjęło również pozostałe uchwały.  Uchwałą Walnego ,, Honorowego Członka Cechu’’ nadano zasłużonym rzemieślnikom:

Paweł  Gajek – stolarz  z   Olesna i Jerzy Kowalczyk –mechanik samochodowy z  Olesna.
Podczas zebrania zostały wręczone  odznaczenia listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu.
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego –  otrzymała: Bronisława Bagińska – prowadzący zakład fryzjerski w  Gorzowie Śl.

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali:
1. Edward Bartyla  – ZUH Pokrycia Dachowe Roboty Ogólnobudowlane – Chudoba
2. Marcin Sroka   – Zakład Stolarski – Styl Mebel – Olesno
Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego otrzymali:
1. Grzegorz Korzeniewski – CoCoN  Systemy Komputerowe – Olesno
2. Jan  Kuzaj                 – Piekarnia – Wojciechów
Srebrna Odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle  otrzymują:
1. Jerzy Gaden   – Stolarstwo Usługowo Produkcyjne – Olesno
2. Piotr Gielsok – Zakład Stolarsko – Organomistrzowski – Ligota Oleska

Listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu.
40 lat
1. Wacław Szczuka    – mechanika pojazdowa – Olesno
30 lat
1. Alojzy Bardorz – Ciesielstwo- Pokrycia Dachowe – Kościeliska
25 lat
1. Hubert  Chuć  – Usługi Malarsko –Budowlane  – Kościeliska
2. Mirosław Meryk – mechanika pojazdowa – Julianpol
20  lat
1. Wojciech Dominikowski – mechanika pojazdowa – Praszka
10 lat
Marcin Bardorz – Ciesielstwo- Pokrycia –Dachowe- Kościeliska
Grzegorz Korzeniewski – CoCoN  Systemy Komputerowe – Olesno
Marcin Sroka – Zakład Stolarski – Styl Mebel – Olesno
Krzysztof  Stanosek – Malarstwo – Kościeliska
Marek Podstawa – posadzkarstwo – Radłów
Ważne informacje z cechu – 2015      w liczbach
Ilość zakładów rzemieślniczych                            –  133
Ilość zakładów szkolących uczniów                     –  86
Ilość członków pracujących w  zakładach rzemieślniczych  Cechu    –  870
Ilość nowo   przyjętych członków                            –  8
Ilość skreślonych członków                                       –  6
Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych          – 197
Ilość  czeladników którzy zdali egzamin                – 77                                                                                                                            
Ilość posiedzeń Zarządu                                            – 10
Ilość przyjętych uchwał                                              – 20
Ilość zawartych umów o naukę zawodu:  mechanik pojazdów. samochodowych.  – 13
         fryzjer – 13  monter zabudowy i robot wykończ – 9    murarz tynkarz – 12
Ilość umów o pracę  młodocianych                            –  79
Ilość umów w celu przyuczenia do zawodu              –  9
Ilość rzemieślników biorących udział w wycieczce  – 46
Ilość odsłon strony internetowej www.cech.olesno.pl  -130 tys. ( 2012r.)  

Starszy Cechu Alojzy Bardorz podziękował  panu Kuzajowi –Zakład Piekarniczy  z Wojciechowa  za sponsorowanie ciasta do kawy. Firmie   malarskiej  –  Piątek Alojzy za zawieszenie reklam na budynku Cechu. Dziękując za liczne przybycie,  zaprosił wszystkich uczestników zebrania na obiad do Restauracji “Aleksandra’’ w Oleśnie.

źródło: Cech Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *