Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W dniu 20 marca 2017r. o godz.12.30- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – Wyborcze członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele   Św. Anny. W mszy uczestniczyła Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy Św. Józefa.  Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy  przygrywała orkiestra dęta, składająca się  z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał pan Alojzy Bardorz – Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości.  Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków Cechu minutą ciszy.  Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, z-ca przewodniczącego  –Manfred Szropa,  sekretarzem – Edward Bartyla. Uroczystość uświetnili swoją obecnością  goście:   Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu  Pani Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz,    Sylwester Lewicki – Burmistrz  Olesna,  Horst Chwałek – dyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie,  Rataj Joachim- Kierownik szkolenia praktycznego  Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie,  Maciej Flank – dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Prezes i Sekretarz Koła Wędkarskiego ,,Rzemieślnik’’ Pan  Edward Świtała i Joachim Wójcik.   Szczególnie serdecznie Starszy Cechu przywitał  Honorowych członków Cechu w osobach;   Pana   Błażeja Wolnego i Pawła Gajka.   W zebraniu   uczestniczyło 44 rzemieślników. To kolejny rok z bardzo dobrą frekwencją.  Rzemieślnicy  interesują się sprawami   działalności gospodarczej. Cieszy fakt, że w zebraniu brała udział liczna grupa młodych rzemieślników. Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu i Biura Cechu za 2016  i okres 4-letniej kadencji. Sprawozdanie przedstawił w  formie prezentacji multimedialnej -kierownik Biura  Cechu Paweł Miozga . W końcowej mowie Starszy  Cechu podkreślił, ze obecnie  Cech zrzesza 145 członków. Posiada dobrą sytuację finansową mimo braku  części najemców. W swej 4 letniej kadencji odbyło się wiele  imprez  np. Jubileusz 430 lat istnienia Cechu i 50 lat budowy ,,Domu Rzemiosła’’ , wręczenie nam ,, Czarnej  Perły Powiatu’’ za wkład i rozwój   przedsiębiorczości i promocji 2015r.  Odbyły się wycieczki rzemieślników i członków ich rodzin, które Cech częściowo współfinansował. Zaproszonym  gościom podziękował za współpracę, była ona bardzo dobra  na poziomie gminy, powiatu, szkoły ,urzędu pracy. Szczególne podziękowania skierował pod adresem pracowników Biura Cechu, którzy na co dzień dbają o sprawy rzemieślników. Miłe słowa  uznania i podziękowania skierował również do rzemieślników, którzy aktywnie uczestniczyli w działalności Cechu. Zawsze można było liczyć na ich pomoc, którzy swą solidną pracą i postawą kreują wizerunek naszej firmy. Podziękowania skierował również pod adresem swoich kolegów w Zarządzie , którym dziś kończy się kadencja- wzajemna współpraca była na bardzo dobrym poziomie. Kończąc – podziękował rzemieślnikom  za  liczne przybycie , życząc wszystkiego najlepszego w działalności zakładów i życiu osobistym  ich rodzin.  W wystąpieniach  gości – przytaczano pozytywny aspekt działalności Cechu. Zarząd pracownicy i rzemieślnicy wysoko oceniani są  za działalność i angażowanie się  na rzecz swojego środowiska. Dzisiejszy  oleski Cech zrzesza  145 firm to prawie 880 pracowników i współpracowników, tworzy dużą strukturę pracowniczą na terenie powiatu oleskiego. Starszy Cechu , Zarząd,  pracownicy  i  rzemieślnicy kreują na  wizerunek Cechu.

Starszym Cechu  ponownie został wybrany Alojzy Bardorz – cieśla z Kościelisk
Podczas zebrania zostały wręczone  odznaczenia i listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu.
Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu –  otrzymał:    Rajmund Wengel –  prowadzący   Zakład Usługowo –         Produkcyjny ‘’TARTAK’’  Usługi Transportowo –  Maszynowe  Ligota Oleska 1
Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali:
1. Paweł Trocha  – HTBM AUTO-WARSZTAT  
2. Tomasz Płóciennik – ZAKŁAD USŁUGOWY MALARSKO- TAPECIARSKI  
Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego otrzymali:
1. Ginter  Bartyla – Zaklad Budowlany-Olesno
2. Hubert  Brodacki –Zakład Fryzjerski – Olesno
3. Leszek  Kaliciak – Zakład Dekarski – Chudoba
4. Johann  Klohs – Zakład Mechaniki Pojazdowej – Ligota Oleska
Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle  otrzymał:
1. Adam Staroń   – Zakład Elektromechaniki Pojazdowej – Olesno
Złotą Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle  otrzymał:
2. Piotr Skorupa – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego – Olesno 
Listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu otrzymali:
50 lat
Bronisława Baginska    – Zakład Fryzjerski w Gorzowie Śl
40 lat
Sklorz Jerzy    – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego – Olesno
Jan  Mencel  – Zakład Cukierniczy – Olesno
30 lat
Wróbel Józef – Zakład Ciesielski – Kościeliska
Ryszard Matysik – Zakład Mechaniki Pojazdowej – Olesno
Sylwia Macioł – Zakład Fryzjerski – Olesno
25 lat
Waldemar Jeziorek  – Zakład Stolarski – Wachowice
Piotr Hajduk – Zakład Mechaniki pojazdowa – Olesno
Adam Dubiel – Zakład Mechaniki pojazdowej – Karmonki Nowe
20 lat
Piotr  Gielsok – Zakład Stolarski – Radłów
Grzegorz Kalus – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego – Sowczyce
10 lat
Stefan  Sygulka – Zakład Dekarski – Lasowice Wielkie
Sylwester  Krawczyk – Zakład Elektryczny – Jaworzno
Johann  Klohs  – Zakład Mechaniki Pojazdowej – Ligota Oleska
Leszek  Kaliciak – Zakład Dekarski – Chudoba
Waldemar Jeziorek – Zakład Budowlany – Wysoka
Marian  Hądzel – Zakład Budowlany – Olesno
W końcowej mowie  Starszy Cechu Alojzy Bardorz  pogratulował  wybranym do zarządu rzemieślnikom, a obecnym na zebraniu za uczestnictwo.  Cukierni pana Mecla za poczęstunek i sponsoring ciasta do kawy.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *